УДК
В'юненко Олександр Борисович,Толбатов Андрій Володимирович,Толбатов Володимир Аронович,Агаджанова Світлана Володимирівна,Агаджанов-Гонсалес К.Х.,Виганяйло Світлана Миколаївна,
ЗАДАЧІ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОНІТОРИНГУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
Viunenko A.B., Tolbatov A.V., Tolbatov V.A., Agadzhanova S.V., Agadzhanov G. K., Vyganyaylo S.M.
PROBLEMS OF IMPROVING MONITORING OF AGRICULTURAL LAND
 
УДК
Кучерук Мария Дмитриевна,,,,,,
ОРГАНІЧНЕ ПТАХІВНИЦТВО – ШЛЯХ СТВОРЕННЯ СТІЙКОЇ АГРОЕКОСИСТЕМИ
Kucheruk Mariia
ORGANIC POULTRY FARMING - CREATING SUSTAINABLE AGRO-ECOSYSTEMS