УДК
Побережец Юлия Николаевна,,,,,,
ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРОК-НЕСУЧОК ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПРОБІОТИКА
Poberezhets Y.M.
PRODUCTIVITY OF HENS FED BY PROBIOTIC
 
УДК
Крук Ольга Павловна,Угнивенко Анатолий Николаевич,Кос Наталья Викторовна,,,,
РОЗВИТОК ПІДШКІРНОЇ ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ У БУГАЙЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ
Kruk O.P., Ugnivenko A.M., Kos N.V.
Development of subcutaneous adipose tissue of the bulls of the Ukrainian black and white dairy breed