Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Антрапцева Надія Михайлівна,Левченко Надія Володимирівна,Біла Галина Миколаївна,,,,
СПІЛЬНЕ ОСАДЖЕННЯ Ca І Мn (Zn, Co, Сu) ДИГІДРОГЕНФОСФАТІВ
Antraptseva N.M., Levchenko N.V., Bila G.N.
CO-PRECIPITATION OF Ca AND Мn (Zn, Co, Сu) DIHYDROGENPHOSPHATES

Аннотация. Роботу виконано з метою визначення складу продуктів спільного попарного осадження катіонів Са2+ і М 2+ (М 2+= Мn2+, Zn2+, Co2, Сu2+) у вигляді дигідрогенфосфатів. Визначено, що спільне осадження Са(Н2РО4)2·Н2О і одного з М ІІ(Н2РО4)2·2Н2О (М ІІ = Мn, Zn,

Ключевые слова: дигідрогенфосфати, спільне осадження, умови

Abstract. Work is performed for the purpose of determination of products structure of joint paired sedimentation of Са2+ and М 2+ (М 2+= Мn2+, Zn2+, Co2, Сu2+) cations in a look dihydrogenphosphates. It is defined that joint sedimentation of Са(Н2РО4)2·Н2О and one

Keywords: dihydrogenphosphates, co-precipitation, conditions.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>