Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК
Зиброва Елена Владимировна,,,,,,
ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ
Zibrova О.V.
INNOVATION IN MODERN TECHNICAL EDUCATION

Аннотация. У статті розглянуто сучасні проблеми та перспективи розвитку вітчизняної технічної освіти в контексті глобалізаційних процесів та формування єдиного освітнього простору. Висвітлені основні принципи, які сприятимуть подальшому вдосконаленню системи технічн

Ключевые слова: реформування, інновації, освітня політика, технічна освіта, економіка освіти.

Abstract. The article deals with current problems and perspectives of development of domestic technical education in the context of globalization processes and the formation of a single educational space. The main principles that will promote further improvement o

Keywords: reform, innovations, educational policy, technical education, economics of education.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>