УДК
Заставецька Леся Богданівна,Заставецький Тарас Богданович,Таранова Наталія Богданівна,,,,
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ БРЕНДИНГУ МАЛИХ МІСТ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ЇХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 
PRACTICAL ASPECTS OF SMALL CITY BRANDING FORMATION AS PRE-CONDITIONS OF THEIR SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT