УДК УДК619: 287:637.12.04/07
Косьянчук Нина Ивановна,Горбатюк Анатолий Викторович,,,,,
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА
Kos’yanchuk N.I., Hnatiuk A .B./
SANITARY&HYGIENIC CONDITIONS OF MILK PRODUCTION