УДК 681.5.043
Дремин Владимир Валентинович,Елизаров Алексей Андреевич,Завтраков Максим Юрьевич,,,,
МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ ГОРОЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Dremin Vladimir Valentinovich, Elizarov Aleksey Andreevich, Zavtrakov Maksim Ur'evich
MODERNIZATION OF ELECTRIC INTERLOCKING HUMP
 
УДК 0
Ломотько Денис Викторович,Ковальова О.В. ,,,,,
УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАНТАЖОВІДПРАВНИКІВ РУХОМИМ СКЛАДОМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
0
0