Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 0
Перев'язко Марина Володимирівна,Голікова Тетяна Петрівна,,,,,
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ГОТЕЛЮ З СИСТЕМОЮ «ЗЕЛЕНИЙ ДАХ»
Pereviazko M.V., Golikova T.P.
NEW OPPORTUNITIES OF THE HOTEL WITH A “GREEN ROOF” SYSTEM

Аннотация. Ціллю даної роботи було розглянути систему «зелений дах» як нову можливість для готельного підприємства. Розглянуто поняття системи «зелений дах», інтенсивне озеленення, екстенсивне озеленення. Досліджено інформацію про поширеність та вплив даної інновац

Ключевые слова: 0

Abstract. The aim of this study was to consider a "green roof" system as a new opportunity for the hotel. The concept of "green roof", intensive landscaping, extensive landscaping were reviewed. Information about the prevalence and influence of this innovation in t

Keywords: 0

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>