Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Коваль А.І.

Аналіз сучасного рівня виробничого травматизму та професійних захворювань на підприємствах.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 371.134.379.85(44)

Паламарчук О.Ф.

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ В ІНСТИТУТІ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ В СФЕРІ ТУРИЗМУ(ФРАНЦІЯ)

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Хорива 1-Г, 04071

UDC 371.134.379.85(44)

Palamarchuk O.F.

PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS OF TOURISM IN THE INSTITUTE OF INVESTIGATION AND HIGHER EDUCATION OF TOURISM (FRANCE)

Open International University of Human Development “Ukraine”,  Kiev, Horyva 1-Г, 04071