Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 372.862
Шибун Ирина Валентиновна,,,,,,
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ І ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Shybun I.V.
FORMING OF KEY AND PROFESSIONAL КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ OF STUDENTS IS DURSNG EDUCATIONAL-PRACTICAL ACTIVITY

Аннотация. У статі досліджується модель формування ключових компетенцій професійної діяльності майбутніх фахівців з транспортних технологій у процесі навчальних практик, яка забезпечує ефективність підготовки та конкурентоспроможність молодого фахівця на ринку праці

Ключевые слова: компетенція, практична підготовка, транспортні технології, фахівець.

Abstract. In the floor the model of forming of key competences of professional activity of future specialists on transport technologies is investigated in the process of educational practices, that provides efficiency of preparation and competitiveness of young sp

Keywords: competense, practical preparation, transport technologies, specialist

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>