Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 681.518.5
Ткачешак Назарій Володимирович,,,,,,
ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДІАГНОСТИКИ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА
Tkacheshak N.V.
FEATURES OF SELECTION OF WAVELET-TRANSFORMATION IN CONDUCTING THE DIAGNOSTICS OF THE GAS-TURBINE ENGINE

Аннотация. Анотація. Однією із основних проблем при експлуатації газоперекачувальних агрегатів природного газу є забезпечення стійкої їх роботи. В даній роботі розглянуті особливості вибору вейвлет-перетворення при проведенні діагностики газотурбінного двигуна. Спек

Ключевые слова: Ключові слова: газотурбінний двигун, вейвлет-аналіз, скейлінг функція, децимація сигналу, обробка сигналу, діагностика.

Abstract. Abstract. One of the main problems in exploiting gas-pumping units of natural gas is to ensure their stable operation. In this paper we consider the features of the choice of wavelet transformation during the gas turbine engine diagnostics. Spectral repre

Keywords: Keywords: gas turbine engine, wavelet analysis, scaling function, signal decimation, signal processing, diagnostics

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>