Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 539.379:637.523
Сухенко В.Ю., Сухенко Ю.Г.
залежність вологозв’язуючої здатності С/К ковбас від якості подрібнення фаршів
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Київ, Героїв Оборони, 15, 03041
 
UDC 539.379:637.523
Sukhenko V.J. Sukhenko J.G.
dependence of water binding capacity of raw smoked sausage on the chopping meat quality
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
Kyiv, Heroyiv Oborony, 15, 03041

Показано, що оптимізація тривалості кутерування фаршів для виготовлення сирокопчених ковбас дозволяє скоротити тривалість їх сушки, забезпечити необхідну консистенцію та якість.

Ключеві слова: кутер, фарш, ковбаса, вологість, сушка.

It is shown that the optimization of the duration of chopping meat for the production of raw sausages can shorten the duration of drying them, to provide the necessary consistency and quality.

Key words: cutter, beef, sausage, humidity, drying.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2013