УДК УДК 691.175.699.8
Коваленко Александр Васильевич,Агеев Андрей Александрович,,,,,
ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИГОТУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРЦЕМЕНТНИХ РЕМОНТНИХ КОМПОЗИЦІЙ
Kovalenko A.V., Ageev A.А.
OPTIMIZATION OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF PREPARATION AND APPLICACION OF REPAIR COMPOSITIONS POLYMERCEMENT
 
Секции-март 2016