Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Махинько Роман Андреевич,,,,,,
ВСТАНОВЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ВИСУШУВАННЯ ВИСОКОБІЛКОВОГО ТІСТА
Makhynko R.A.
DETERMINATION OF RATIONAL MODES OF HIGH PROTEIN DOUGH DRYING

Аннотация. У хлібопеченні одним з найважливіших параметрів технологічного процесу є масова частка вологи тіста. Вона суттєво впливає на перебіг усіх процесів, що формують споживчі характеристики кінцевого продукту. Тому контроль цього показника і отримання достовірн

Ключевые слова: тісто, вологість, режим, висушування, білок, температура

Abstract. In bread baking, one of the most important parameters of the technological process is the mass fraction of dough moisture. It essentially affects the course of all processes that form consumer properties of the final product. That is why controlling this

Keywords: dough, humidity, mode, drying, protein, temperature

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>