Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК
Глушкова Наталия Михайловна,Кантаржи Наталия Ивановна,,,,,
ВИКОРИСТАННЯ ІЧНИХ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Glushkova N.M., Kantarzhi N.I.
THE USE OF TECHNICAL AND MULTIMEDIA FACILITIES OF STUDIES IS ON EMPLOYMENTS AFTER UKRAINIAN AS FOREIGN

Аннотация. У статті розглядається важливість використання технічних і аудіовізуальних засобів навчання на заняттях з української мови як іноземна. Розкриваються особливості створення аудіовізуальних засобів, освітніх мультимедійних презентацій і способів їх викорис

Ключевые слова: унаочнення навчального матеріалу, технічні й аудіовізуальні засоби, фонограма, відеограма, фільм, інформаційно-комунікаційні технології, відеофонограми, навчальний фільм, відеопрезентація, мультимедійна презентація.

Abstract. In the article importance of the use of technical and audiovisual facilities of studies is examined on employments after Ukrainian as foreign. The features of creation of audiovisual facilities, educational multimedia presentations and methods of their u

Keywords: show evidently of educational material, technical and audiovisual facilities, phonogram, videogram, film, informatively communication technologies, videophonograms, educational film, videopresentation, multimedia presentation

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>