Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Кузьмич Василий Ильич,Петровская Юлиана Романовна,,,,,
РОЛЬ ИОНОСФЕРЫ В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ АРХИТЕКТОРА
Kuzmych Vasyl Illyich, Petrovska Yuliana Romanivna
ROLE OF IONOSPHERE IN THE CREATIVE PROCESS ARCHITECTS

Аннотация. Процеси, що відбуваються на рівні тонкої матерії усвідомлення, матричним імпульсом приєднуються до всесвітнього інформаційного банку, ретранслюючи нові форми пробудження матеріального простору. На рівні зародження ідеї концепту, архітектор приєднується

Ключевые слова: Інформаційний банк, іоносфера, коливальний контур, архітектурна діяльність

Abstract. Processes occurring at the level of a thin matter of awareness, matrix impulse join the World Information Bank, retransmitting new forms of awakening of the material space. At the level of the origin of the concept of the concept, the architect joins the

Keywords: Information bank, ionosphere, oscillatory circuit, architectural activity

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>