Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК
Бурчак Станислав Александрович,Бурчак Лиана Владимировна,,,,,
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К РАЗВИТИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ
0
THE TEORETICAL SUBJECTS OF PREPARATION OF FUTURE TEACHERS TO DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE OF INTEREST OF TEACHERS

Аннотация. здійснено комплексний аналіз психолого-педагогічної, науково-методичної літератури з проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання математики; розкрито підходи й узагальнено досвід нау

Ключевые слова: підготовка майбутніх учителів, розвиток пізнавальних інтересів учнів, структурно-функціональна модель, етапи процесу підготовки, математика в початковій школі.

Abstract. 0

Keywords: 0

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>