УДК 004.9

Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В.

ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ З ПРОБЛЕМ КІБЕРАКМЕОЛОГІЇ

Національний Технічний Університет України «КПІ», Українська Академія Акмеологічних наук,Україна, Київ, Пр. Перемоги, 38