Рейтинг пользователей: / 24
ХудшийЛучший 

УДК 159.9:373.2.011.3-051

Колтунович Т.А.

Детермінанти професійного вигорання вихователів дитячих навчальних закладів

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Коцюбинського, 2, 58012

UDC 159.9:373.2.011.3-051

Koltunovych T.A.

Professional burnout determinants of preschool teachers

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University Chernivtsi, Kotsubinsky, 2, 58012

У доповіді розглянуто результати емпіричного дослідження факторів, що детермінують формування та розвиток професійного вигорання вихователів дитячих навчальних закладів. Виявлено, що на ранніх етапах вигорання пріоритетна роль у його формуванні належить професійним чинникам, на більш пізніх – організаційно-управлінським та індивідуальним (соціально-демографічними і психологічним), а також визначено зв’язок професійного вигорання, окремих його симптомів і фаз з віком, освітою, типом навчального закладу, місцевістю, задоволеністю у розподілі часу, сили, уваги між роботою і всім тим, що складає їй альтернативу.

Ключові слова: професійне вигорання, детермінанти вигорання, організаційно-управлінські чинники, професійні чинники, індивідуальні чинники.

The report reviews empirical research results of factors that determine the formation of preschool teachers' professional burnout. The research shows the role of professional factors for the burnout formation on the early stages and role of the management and individual (socio-demographic and psychological) factors on the later stages. It reveals the connection between professional burnout, certain burnout symptoms and phases and age, education, school's type, place of living, satisfaction in work-life balance, effort and attitude between work and other alternatives.

Keywords: professional burnout, burnout determinants, management factors, professional factors, individual factors.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012