Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Калашнікова Н.М.

ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО ВИКОРИСТАННЯ КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету

м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 30

 

Kalashnikova N.M.

DIDACTICAL PRINCIPLES AND REQUIREMENTS AS FOR USING COMPUTER TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PROCCESS

Novokakhovsky Politechnical College Odes’ky National Politechnical University 30, Pervomayskaya St, Nova Kakhovka

 В статті йдеться мова про інтенсифікацію навчання іноземної мови з використанням комп’ютерних технологій. Розкриваються дидактичні  принципи та вимоги до використання інноваційних технологій. Адже, дидактика – це система, або сукупність елементів, що утворюють єдину цілісну функціональну структуру, орієнтовану на досягнення цілей навчання.

Розглядається один з підходів до конструювання освітніх процесів і систем, пов’язаних з поетапним визначенням необхідної інформації, елементарних процедур її засвоєння і контролю. Особливого поширення набуває впровадження комп’ютерів і навчальних пристроїв.

Ключові слова: дидактичні принципи та вимоги; комп’ютерні технології; виконання вправ з читання, говоріння, письма.

The article covers the intensification of studying foreign language by using computers technologies. It deals with didactical principles and requirements as for using innovative technologies. So, didactics is the system, creating the only functional structure, oriented to the achievement of studying aims.

One of the point is used to organize educational processes and system, linking with useful information of the elementary procedurals its learning and control.

Keywords: didactical principles and requirements, computer technologies, doing exercises in reading, speaking, writing.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 

 
Секции-декабрь 2012