Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Іскорнєва І.С.

 

МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ІННОВАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Новокаховський політехнічний коледж Одеський національний політехнічний університет м. Нова Каховка,  Херсонської області, Першотравнева 30, 74900

Iskorneva I.S.

Method of projecbs as an innovative pedagogical technology in studiny of Englih

Novokakhovsky Politechnical College Of Odes’ky Politechnical University Novay Kakhovka, Khurson region, 30 Pershotravneva St., 74900

 Метод проектів вважають одним з найперспективніших методів навчання. Робота над проектом носить інноваційний характер. Метод проектів можна застосувати на заняттях та в позаурочній роботі. Він є дуже ефективним, тому що формує значну кількість умінь та навичок.

Ключові слова: метод проектів, метод навчання, інноваційний характер, застосувати нові знання, критичне мислення, творчість,саморозвиток.

Method of projects is one of the most perspective method. Project work has innovative character . Method of projects is used at the lessons and out of lesson work . It is very effective because it forms considerable skills.

Keywords: method of projects, method of studding, innovative character, to apply new knowledge, critical mentality, creation, self-development.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 

 

 
Секции-декабрь 2012