Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 372.853.53

Кух А.М., Кух О.М.

Впровадження медіа-освіти в навчальний процес підготовки вчителя фізики

 У статті йдеться про сучасний стан та перспективирозвиткумедіа-освіти в навчанні фізики.

Ключові слова: медіа-освіта, медіа-грамотність, медіа-психологія, медіа-дидактика, медіа-освітнітехнології, медіа-культура,.

В статье речь идет о современном состоянии и перспективах развития медиаобразования в обучении физики.

Ключевые слова, медиаобразование, медиаграмотность, медиапсихология, медиадидактика, медиаобразовательные технологии,медиакультура.

The current state and prospects of the development of media education of physics are presented in the article.

Key words:, media education, media literacy, media psychology, media didactics, media educational, media culture

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012