Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 37.091.33:001.895

Телев’як І.І.

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Київський національний університет технологій і дизайну, Київ, Немировича-Данченка 2, 01011

UDC 37.091.33:001.895

Televiak I.I.

APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AT HIGHER SCHOOL

Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Nemyrovycha-Danchenka 2, 01011

 В даній доповіді аналізується важливість застосування інноваційних технологій навчання, які суттєво збагачують та урізноманітнюють викладання іноземних мов.

Ключові слова: інноваційні технології навчання, інформаційно-освітнє середовище, проектування, інформаційно-комунікативні технології.

In this report the importance of application of innovative teaching technologies which will considerably enrich and diversify teaching of foreign languages is analysed.

Key words:  innovative teaching technologies, information and aducation environment, project method, information and communication technologies.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012