Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розмариця О.В.

АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЧЕРЕЗ ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету м.Нова Каховка Херсонської області, Першотравнева 30, 74900

Rozmaritsa O.V.

 

ACTIVIZATION OF THE STUDENTS’  COGNITIVE ACTIVITY THROUGH THE INTERACTIVE TECHNOLOGIES

Novokakhovsky Politechnical College of Odes’ky Politechnical University Nova Kakhovka, Kherson region, 30, Pershotravneva St., 74900

 Одним з найважливіших стратегічних завдань на сьогоднішньому етапі модернізації вищої освіти України є забезпечення якості підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів. Розв'язання цього завдання можливе за умови зміни педагогічних методик та впровадження інноваційних технологій навчання

 Ключові поняття: особистість, освіта, навчання, виховання, інтерактивні технології, активізація пізнавальної діяльності

 One of the most important tasks of nowadays’ stage of Ukrainian High education modernization is providing the quality of the specialists training on the level of  international standard. It’s possible to solve this problem only by change of pedagogical methods and application of  innovative educational technologies.

 Key words: personality, education, training, upbringing, interactive technologies, activization of cognitive activity.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012