Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 372.862

Сліпухіна І.А.,Мєняйлов С.М., Чернецький І.С.

СУЧАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Національний авіаційний університет Київ, проспект Комарова, 1, 03058 Національний центр «Мала академія наук України» Київ, вул.Еспланадна 20, 01023

UDK 372.862

Slipukhina I.А., Menyaylov S.N., Chernetskyi I.S.

THE CURRENT LABORATORY PRACTICE AS A MEANS OF TECHNOLOGICAL COMPETENCE

National Aviation University Kyiv, boulevard Komarov 1, 03058 National Center "Small Academy of Sciences of Ukraine" Kyiv, str.Esplanadna 20, 01023

 Розглянуто роль сучасного фізичного експерименту у процесі розвитку технологічного мислення у студентів технічних університетів. Синтез можливостей сучасних лабораторних засобів дослідження та відповідного програмного забезпечення здійснює потужний вплив на розвиток компетенцій майбутніх інженерів.

Ключові слова: технологічний світогляд, фізичний практикум, компетенції, інформаційні технології.

The role of modern physics experiment in the development process of thinking among students of technical universities is discussed in this article. Synthesis of capabilities of modern research laboratory facilities and associated software has a powerful influence on the development of skills of future engineers.

Key words: technological worldview, physical practicum, competencies, information technology.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-июнь 2013