Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 669+621+519.6

Шевченко А.В., Шевченко Н.Ю., Гореславець А.М.

ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ СКОРИНГу

Донбаська державна машинобудівна академія 

 

This article considers the need for decision support system for the analysis of portfolio investments of industrial enterprises. The model scoring securities for portfolio optimization, which allowed consideration of risk, return and liquidity of investment projects.

Key words: scoring, investment, portfolio investment, decision support system.

В даній роботі розглянуто необхідність створення системи підтримки прийняття рішень при формуванні портфеля інвестицій промислового підприємства. Використано модель скорингу цінних паперів для портфельної оптимізації, що дозволило врахувати ризик, доходність та ліквідність інвестиційних проектів.

Ключові слова: скоринг, інвестиції, портфель інвестицій, система підтримки прийняття рішень.

Формування ринкового механізму в Україні, як і в розвинених європейських країнах, має кредитний характер. Більшість ринкових суб'єктів, що діють на основі ділових контактів, приймають на себе зобов’язання у формі цінних паперів. Саме взаємні зобов'язання підприємців гарантують стабільність економічної системи суспільства. Значимі цінні папери й у платіжному обігу кожної країни. За допомогою цінних паперів здійснюється інвестиційний процес, коли інвестиції автоматично спрямовуються в найефективніші сфери економіки, а отже їх одержують найбільш життєздатні ринкові структури. Хоча ринок цінних паперів (фондовий ринок) виступає складовою частиною фінансової системи країни, але в Україні знаходиться скоріше на стадії становлення, ніж активного функціонування.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 

 
Секции/подсекции