УДК 338.24:334.012.64
Солесвик Марин Борисовна,,,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПЛАНУВАННЯ НА МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Solesvik M.B.
ANALYSIS OF PLANNING IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
 
УДК 338.24:334.012.64
Солесвик Марин Борисовна,,,,,,
ПІДПРИЄМНИЦЬКІ НАМІРИ СТУДЕНТІВ УНИВЕРСИТЕТІВ
Solesvik M.B.
ENTREPRENEURIAL INTENTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS
 
УДК 338.24:334.012.64
Солесвик Марин Борисовна,,,,,,
ПЛАНОВІ РІШЕННЯ В УПРАВЛІННІ МАЛИМИ ТА СЕРЕДНІМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Solesvik M.B.
PLANNING DECISIONS IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES' MANAGEMENT
 
УДК 338.24:334.012.64
Солесвик Марин Борисовна,,,,,,
ПРИКЛАД ВПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНУВАННЯ НА МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Solesvik M.B.
EXAMPLE OF PLANNING SYSTEM IMPLEMENTATION IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES