Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 930 (477)»192/19326 316.4.063.7 +2-276-7

Куксенко С. І.

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ З ЦЕРКВОЮ І ВІРУЮЧИМИ В УРСР У 40-60- ті рр. ХХ ст. В СУЧАСНІЙ СВІТСЬКІЙ РОСІЙСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ.

Черкаський державний бізнес-коледж, Черкаси, Енгельса, 243

UDC УДК 930 (477)»192/19326 316.4.063.7 +2-276-7

 

Kuksenko S.I.

МUTUAL RELATIONS OF PARTY-STATE ORGANS OF POWER WITH CHURCH AND BELIEVERS IN UKRAINE IN 40-60th ХХ OF CENTURY IN MODERN  SOCIETY RUSSIAN HISTORIOGRAPHY

Cherkassy State Business College,Cherkasy, Engels, 243

 

У даному докладі проаналізовано сучасну світську російську історіографію щодо державно-церковних стосунків, їх правового регулювання, розвитку атеїзму в УРСР і СРСР, реалізації принципу свободи совісті у 40-60- рр. ХХ ст

Ключові слова: сучасна світська російська історіографія, Руська православна церква, партійно-державно-релігійні відносини, атеїзм

In this article the author analyzes modern society Russian historiography of 40-60s of XX century, concerning state-church relationships, their legal regulation, development of atheism in USSR and Ukrainian SSR and realizanion of freedom of conscience principle. The author also gives own classification and periodization of foreign historiography concerning this subject.

Keywords: modern society Russian historiography, Russian Ortodox Church, relationships between party, state and church, atheism.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>