Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Сурова В.М.

Виробне каміння Приазов’я

Державний гемологічний центр України, Київ-119, вул. Дегтярівська 38-44

Surova V.M.

SEMI-PRECIOUS STONE OF PRIAZOVYE

Expert Department of Exerting Ornamental Rocks, Kyiv-119, Degtyarivska st., 38-44

У докладе розглянуто виробне каміння, що зустрічається у межах Приазовського мегаблоку.

Ключеві слова: виробне каміння, Приазовський мегаблок.

In the report the semi-precious stone which meets on the Pryazovskyi megablock is considered.

Key words: semi-precious stone, Pryazovskyi megablock

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>