Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 330
Мельник Ярослав Васильович ,,,,,,
Застосування теорій відтворення та заробітної плати Карла Маркса для аналізу макроекономічної ситуації в Україні
Melnyk Y.V.
Using Karl Marx's Theory of Reproduction and Wages to Analyze the Macroeconomic Situation in Ukraine

Аннотация. У даній статі розглядається прикладні аспекти застосування теорій заробітної плати та суспільного відтворення Карла Маркса у сучасних ринкових умовах української економіки . Розглянуто формування заробітної плати в Україні з точки зору марксистської еконо

Ключевые слова: прогнозування , макроекономіка , відтворення , зарплата , інфляція , кон'юнктура , виробництво , діалектика , аналіз , моделювання , абстрагування.

Abstract. This article examines the practical aspects of Karl Marx's theory of wages and social reproduction in the current market conditions of the Ukrainian economy. Consideration of the formation of wages in Ukraine from the point of view of Marxist economic the

Keywords: forecasting, macroeconomics, reproduction, salary, inflation, conjuncture, production, dialectics, analysis, modeling, abstraction

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>