Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 330.1

Шинкарюк О.В., Столяров В.Ф.

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет», Чернівці, Ч. Дарвіна 2а, 58000 

UDK 330.1

Shinkaryuk O.V., Stolyarov V.F. 

FORMING OF FINANCIAL SAFETY OF REGIONAL HUMAN DEVELOPMENT

Private higher educational institution "Bukovinsky University",

Chernivtsy, Darvina 2a, 58000

 

В доповіді розкритті вихідні положення щодо розробки методичного забезпечення процесів та процедур формування фінансової безпеки регіонального людського розвитку. Обґрунтовано доцільність використання, сутність та зміст структурно-відтворювального підходу для визначення фінансових складових регіонального людського розвитку.

Ключові слова: людський та соціальний капітал, регіональний людський розвиток, фінансова безпека, відтворювальні процеси.

In the report the initial positions are exposed in relation to development of the methodical providing of processes and procedures for forming of financial safety of regional human development. Grounded the expedience of the use, essence and maintenance of structural reproductive approach for determination of financial constituents of regional human development.

Keywords: human and social capital, regional human development, financial safety, reproductive processes.


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012