Рейтинг пользователей: / 6
ХудшийЛучший 

УДК 364.122.5: (502.03+711.4)

Аверкина М. Ф.

ВПЛИВ УРБАНІЗАЦІЇ НА СТІЙКИЙ РОЗВИТОК МІСТА

Луцький національний технічний університет, Луцьк, Львівська 75, 43018

UDC 364.122.5: (502.03+711.4)

Averkyna M. F.

IMPACT OF THE URBAN SPRAWL ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE CITY

Lutsk National Technical University, Lutsk, Lvivska 75, 43018

 

В цій праці розглянуто вплив урбанізаційних процесів на стійкий розвитком міста. Сформовано авторське визначення стійкого розвитку міста.

Ключові слова: урбанізація, життєвий цикл міста, стійкий розвиток міста

In paper, it is explored the influence of urban sprawl on sustainable development of the city. Author’s own definition of sustainable development is formed.

Key words: urbanization, the life cycle of the city, sustainable urban development


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012