Рейтинг пользователей: / 6
ХудшийЛучший 

УДК 332.1

Клімович О. М.

СУЧАСНИЙ АСПЕКТ ЗМІСТУ ТА ФОРМ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Луцький національний технічний університет,

Луцьк, Львівська 75, 43018

UDC 332.1

Klimovych O. M.

Modern aspect of content and forms of interregional cooperation

Lutsk National Technical University,

Lutsk, Lvivska 75, 43018

 

У даній доповіді розглядається інноваційний аспект змісту міжрегіонального співробітництва та розвиток його форм.

Ключові слова: міжрегіональне співробітництво, інтеграція, система економічних зв’язків.

This report examines an innovative aspect of the content of regional cooperation and the development of his forms.

Keywords: interregional cooperation, integration, system of economic relations.


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012