Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 351

Мироненко М.Ю.

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Національна академія державного управління при Президентові України м. Київ, Е.Потье 20, 03057

Mironenko M.Y.

RAW MATERIALS POTENTIAL OF THE SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION 

National Academy of Public Administration under the President of Ukraine Kyiv, E.Pote 20, 03057

 

Досліджено фактори формування ресурсного потенціалу регіону, методи кількісної його оцінки, а також запропоновано методичні підходи щодо визначення ефективності його використання.

Ключові слова: ресурсний потенціал, економічна оцінка, ефективність потенціалу, інформаційний ресурс, резерви розвитку регіону.

Factors of region’s resource potential forming, methods of its quantitative assessment are studied in the article, methodical approaches to estimation of its usage are offered.

Key words:  raw materials potential, economic assessment, potential efficiency, information resource, reserves of region’s development.


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012