Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 330.322.014

Папп Н.В.

 РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ужгородський національний університет,

М.Ужгород, пл.Народна,3

UDC 330.322.014 

Papp N.V.

REGIONAL FEATURES INVESTING ACTIVITIES TRANSCARPATHIAN REGION
Uzhgorod National University,
Uzhgorod, pl.Narodna, 3

 

В данному дослідженні розглядаються особливості інвестиційної діяльності в Закарпатській області. Розкрито вплив інвестиційної активності на економічний розвиток регіону. Крім того, розглянуто обсяг та важливість іноземних інвестицій для Закарпаття. Виділено фактори, які негативно впливають на економічний розвиток регіону. Запропоновано заходи з підвищення економічного добробуту економічно відсталих регіонів країни.

Ключові слова: інвестиції,  інвестиційна діяльність, інвестиційна активність, капітальні вкладення, регіональний розвиток.

In this study the features of investment in the Transcarpathian region. Reveals the impact of investment activity on the economic development of the region. Also, consider the scope and importance of foreign investment in Transcarpathia. The factors that affect the economic development of the region. The measures to improve the economic welfare of the economically backward regions of the country. 

Key words: investment, investment, investment activity, capital investment, regional development.


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012