до окт. 2011 » ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА » 2. Информатика и кибернетика

2. Информатика и кибернетика

Степаненко О. В.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

ОСП НАУ СКНАУ (Отдельное структурное подразделение Национального авиационного университета Славянский колледж Национального авиационного университета)

 

This work about expediency of computer support of professional work in modern educational institutes (college).

Key words: information technologies, information, computer manuals, digital textbook.

| 3260 Просмотры

Козак А.В.

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ АУТСОРСИНГУ В РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Львівська державна фінансова академія

 

В цій роботі робиться спроба дослідити процес використання інформаційних систем аутсорсингу в діяльності страхових компаній, визначити переваги та недоліки цього процесу.

Ключові слова: аутсорсинг, інформаційні системи, страхові компанії.

| 3491 Просмотры

УДК: 519.837.2

 Красношапка Д.В.

Порівняння ефективності мінімаксного принципу і альфа-бета алгоритму в реалізаціях на мові Пролог

Дніпропетровський національний університет

 

This work is about prolog programming for artificial intelligence. The work compares efficiency of minimax search and αβ search in Prolog.

Keywords: prolog, minimax algorithm, alpha-beta algorithm..

Робота присвячена порівнянню ефективності мінімаксного принципу і альфа-бета алгоритму в реалізаціях на мові Пролог. Визначено, що для даного дерева гри в програма з альфа-бета алгоритмом швидше вирішує задачу знаходження найкращого ходу в середньому на 25%.

Ключові слова: Пролог, альфа-бета алгоритмом, принцип мінімаксу.

| 2933 Просмотры

Ковальовська І. І.

Інформаційні системи банківського скорингу

Львівська державна фінансова академія

 

Ця робота про використання інформаційних систем у роботі банківського скорингу. Оскільки зараз зростає частка надання кредитів банками фізичним особам, мене зацікавила тема про те, як саме банки оцінюють кредитоспроможності клієнтів, а також ризики при наданні кредитів.

Ключові слова: інформаційна система, програмна система банківський скоринг, скорингові системи.

| 3004 Просмотры

Вергунов В.В.

Використання спектрального аналізу та нечітких нейронних мереж для аналізу об’ємів попиту на гроші.

КНУ ім. Тараса Шевченка

 

В даних теза розглядається моделювання попиту на грошові активи за відкритої економіки.

Ключові слова: попит на грошові активі, нечіткі нейронні мережі, спектральний аналіз, логістичні криві.

This report examines modeling the demand for currency assets on the open economy. 

Key words: demand for currency assets, fuzzy neural networks, spectral analysis, logistic curves.

| 2999 Просмотры

Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2019 - All rights reserved