до окт. 2011 » ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ » 4. Информатика, вычислительная техника и автоматиз

4. Информатика, вычислительная техника и автоматиз

УДК 378.147

Сафонов М.С., Сафонова Г.Ф.

Закриття доступу до інформації методом вбудовування у додаток за допомогою технології клієнт-сервер

Одеський національний політехнічний університет

 

With development of computer networks even more often there is a question on protection of the information which is closely connected with access time to it. Therefore the balance finding between protection and speed is necessary.

Keywords: the client-server, the information, protection, access.

З розвитком комп’ютерних мереж все частіше постає питання про захист інформації, який тісно пов'язаний з часом доступу до неї. Тому знаходження балансу між захистом та швидкістю є необхідним.

Ключові слова: клієнт-сервер, інформація, захист, доступ.

| 3019 Просмотры

УДК 004.925

Романюк О.Н., Обідник М.Д., Гончарук О.П., Олійник С.В.

Програмний модуль для формування тривимірних зображень і тестування процедур рендерингу

Вінницький національний технічний університет

 

У статті описується розроблений програмний модуль для формування тривимірних зображень і тестування процедур рендерингу.

Ключові слова: зафарбовування, рендеринг, візуалізація.

In the article described a software module designed to create the three-dimensional images and testing rendering procedures.

Keywords: shading, rendering, visualization.

| 3155 Просмотры

УДК 004.925

Романюк О.Н., Друзюк Б.А., Колосов Є.С.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ CROSSFIRE І SLI

Вінницький національний технічний університет

 

У статті проводиться порівняльний аналіз технологій організації відеоадаптерів комп’ютера CrossFire і SLI.

Ключові слова: відеокарта, SLI, CrossFire, AMD, ATI, NVIDIA.

This article is the analysis of technologies of organizations computer’s video cards CrossFire and SLI.

Key words: video card, SLI, CrossFire, AMD, ATI, NVIDIA.

| 3053 Просмотры

Романюк О.Н., Федорова М.С., Колосюк Д.О.

ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРИ AMD FUSION

Вінницький Національний Технічний Університет

 

In this paper the architectural features of AMD Fusion.

Keywords: AMD Fusion, CPU, GPU, Llano, Ontario.

В даній роботі розглядаються особливості архітектури AMD Fusion.

Ключові слова: AMD Fusion, CPU, GPU, Llano, Ontario.

| 2876 Просмотры

Костюк Г.А., Романюк О.В., Мартинюк В.В.

АНАЛІЗ АРХІТЕКТУРИ INTEL LARABEE

Вінницький національний технічний університет

 

In this paper the architectural features of Intel Larabee.

Keywords: architectur Intel Larabee, DirectX,OpenGL, vector and scalar computing devices

В роботі розглядаються особливості архітектури Intel Larabee.

Ключові слова: Архітектура Intel  Larrabee, DirectX, OpenGL, векторний та скалярний обчислювальні пристрої

| 2836 Просмотры

Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2020 - All rights reserved