Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК:658.5:691

Савош  К. В.

ШЛЯХИ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ»

Українська  інженерно-педагогічна  академія

 

This   works  is dedicated  to  studies of the factors to activity of the plant "Red October" for period 3. The dynamics of fixed assets, current assets, staffs, cost and profit.

Keywords: dynamics, production and the economic activities of enterprises, economic performance of the business improvement perspective, a relatively stable character.

Ця  робота  присвячена  дослідженням  показників   діяльності  заводу  «Червоний  Жовтень»  за   період   3  роки.  Проаналізовані   динаміки  основних  засобів,   оборотних  активів,  штатів,  собівартості  та  прибутку.

Ключові  слова: динаміка, виробничо-господарська діяльність підприємства, економічні  показники  роботи  підприємства, поліпшення, перспектива, відносно  стабільний  характер.

У  сучасних  ринкових  умовах  підприємство  повинно  інтенсивно  працювати,  проявляти  гнучкість  і  оперативність   в  перебудові  виробничо-господарської   та   управлінської   діяльностей.

АТЗТ   «Червоний  Жовтень»  є   передовим  машинобудівним  заводом, тому  виробничою  програмою  передбачені  наступні  напрямки  випуску  продукції: машини  виробничого  призначення, обладнання і технології  для виробництва  керамічної   і  силікатної  цегли, пристрої, преси, автомати, вальці, змішувачі   та   інше.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>