Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 65.011

Кифяк В.І.

ІНСТИТУЦІЙНІ РЕГУЛЯТОРИ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

The role of institutional regulators in the system of development of agrarian enterprises is determined in the article, the approaches to classification of agrarian institutes are analysed and generalized, on the basis of what it is suggested to examine the institutes of agrarian relations as elements of institutional mechanism of development of agrarian enterprises.

Keywords: agrarian institutes, institutional mechanism of development of agrarian enterprises, institutional changing, institutional transformations. 

Визначено роль інституційних регуляторів у системі розвитку аграрних підприємств, проаналізовано й узагальнено підходи до класифікації аграрних інститутів, на основі чого запропоновано розглядати інститути аграрних відносин як елементи інституційного механізму розвитку аграрних підприємств.

Ключові слова: аграрні інститути, інституційний механізм розвитку аграрних підприємств, інституційна зміна, інституційні перетворення.

Розвиток сільськогосподарських підприємств здійснюється безпосередньо під регуляторів розвитку, а саме рівня їх інституційного забезпечення, що, у свою чергу, характеризується кількістю та дієвістю інститутів. Згідно наших позицій основним елементом інституційного механізму розвитку аграрних підприємств є інститут, так як він є апріорним (базисним) в його системі і є об’єктом спрямування його функціонування, з метою забезпечення оптимального середовища розвитку аграрних підприємств.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>