Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Дибчинська Я.С.

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОДУСИ ТА АТРИБУТИ

Запорізький національний університет

 

The work deals with the problem of intercultural communication. There is defined the essence of this social and cultural phenomenon in the context of globalisation.

Keywords: intercultural communication, globalisation

Розглядається проблема міжкультурної комунікації. Визначається сутість цього соціокультурного феномена в контексті глобалізації.

Ключові слова: міжкультурна комунікація, глобалізація  

Сьогодні стає абсолютно очевидним, що людство розвивається по шляху небаченого раніше розширення взаємозв'язків різних країн і народів. Глобалізація охопила всі сфери людського буття, включаючи культуру, і виявилася, зокрема, у вигляді інтересу до міжкультурної комунікації - спочатку прагматичного, а потім і теоретичного.

Міжкультурна комунікація розуміється як особливий рівень комунікації культурної, що відрізняється власними атрибутами. У широкому сенсі слова міжкультурна комунікація - не тільки комунікація міжнаціональна і міжетнічна, але і комунікація між різними видами і рядами культури.

Міжкультурна комунікація - могутній і небезпечний інструмент, що вимагає спеціальних знань і умінь. З одного боку, міжкультурна комунікація служить взаємному збагаченню національних культур. Водночас вона може супроводжуватися культурною експансією, витісненням однієї культури іншою і не завжди вищою.

У кожної культури своя логіка, своє уявлення про світ. Те, що значущо в одній культурі, може бути неістотним в іншій. Тому важливо завжди з повагою ставитися до свого партнера з іншою культурою. Різні культури мають різні правила обміну інформацією. Представник східної культури, яка більш закрита, може ухвалювати рішення достатньо довго, як це роблять, наприклад, японці або китайці. У японців, до речі, є ще одна цікава особливість, яка часто вводить багато бізнесменів в оману, вони принципово не можуть сказати категорично "ні". Ретельно вигадуючи всілякі чемні звороти, вони постараються навіть не заперечувати, що в рамках їх культури розглядалося б як неввічливість.

Отже, міжкультурна комунікація - це соціальний феномен, сутність якого полягає у конструктивній чи деструктивній взаємодії між представниками різних культур (національних та етнічних), субкультур у межах чітко визначеного просторово-часового континууму. Це - різновид комунікації, успіх або не-успіх якої в значній мірі визначаються культурними розходженнями між комунікантами. У центрі міжкультурних взаємодій перебуває людина як носій загальнолюдських універсалій і культурних особливостей. Ця людина діє і взаємодіє з іншими на основі цих універсалій і особливостей у великій кількості контекстів спілкування.

 

Література:

  1.  Кирабаев Н.С. Глобализация и мультикультурализм. –М.: Издательство РУДН, 2005. – 332 с.
  2.  Садохин А.П. Межкультурная коммуникация. – М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2006. - 288 с.