Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Кирилюк О.Р.

Готовність майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з технічними засобами прикордонного контролю як важлива складова професійної підготовленості

Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

 

This work deals with the topicality of the problem of the future border guard officers’ readiness for the usage of the border control technical devices as an important component of the professional preparedness. A number of problems were determined for future investigation.

Key words: training, border control technical devices, border guard officers, professional preparedness.

Ця робота стосується актуальності проблеми готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з технічними засобами прикордонного контролю як важливої складової професійної підготовленості. В роботі визначено низку питань для майбутнього дослідження.

Ключові слова: підготовка, технічні засоби прикордонного контролю,  офіцери-прикордонники, професійна підготовленість.

За своїм географічним положенням Україна виконує роль транзитної країни на шляху нелегальної міграції до  країн Західної та Центральної Європи. Мешканці з бідних країн у пошуках кращого життя та заробітку намагаються будь-яким шляхом потрапити до регіонів із вищим рівнем життя. Нелегальна міграція, як вид протиправної діяльності, є одним з найнебезпечніших явищ для національної безпеки України, оскільки вона сприяє зростанню таких видів злочинності, як торгівля людьми, незаконне переміщення через державний кордон наркотичних речовин, зброї, а також інших предметів контрабанди.

Одним із основних завдань, покладених на Державну прикордонну службу України (ДПСУ), є здійснення пропуску осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна через державний кордон, тобто здійснення прикордонного контролю як складової частини охорони державного кордону у загальній системі забезпечення національної безпеки.

Розвиток науки та техніки сприяє злочинним угрупуванням здійснювати підробки документів на досить високому технічному рівні з метою подальшого їх використання для незаконного перетину державного кордону. Потенційні порушники законодавства з прикордонних питань використовують спеціально обладнані в транспортних засобах тайники та схованки для приховування від прикордонного контролю людей та предметів контрабанди. Вміле застосування технічних засобів прикордонного контролю (ТЗПК) сприяє успішному вирішенню прикордонниками завдань із виявлення підроблених документів, прихованих контрабандних товарів, зброї, наркотичних речовин, а також виконанню інших завдань, пов’язаних із забезпеченням прикордонного контролю.

Ураховуючи особливості діяльності ДПСУ, насамперед обмеженість часу на здійснення пропускних операцій, а також швидкі й непередбачені зміни обстановки, майбутні офіцери-прикордонники повинні бути готовими до роботи з ТЗПК, використання яких значно скорочує час на процедуру оформлення.

Результати аналізу відгуків на офіцерів ДПСУ, які нещодавно закінчили навчання у вищих військових закладах освіти, щодо їхнього вміння  застосовувати технічні засоби прикордонного контролю під час здійснення пропускних операцій в пунктах пропуску свідчать про низку недоліків у професійній підготовці курсантів. Зокрема, випускники Національної академії Державної прикордонної служби України часто не мають необхідних практичних навичок в роботі з технічними засобами прикордонного контролю, не володіють достатніми теоретичними знаннями щодо їхнього застосування та їхніх можливостей у дослідженні паспортних документів та під час огляду транспортних засобів, проявляють нерішучість під час їх використання та невпевненість у своїх діях. Підробки документів, виготовлені на високотехнічному  рівні, не можливо виявити без застосування спеціальних приладів, а їх невміле застосування негативно позначається на надійності охорони державного кордону. Причиною цього є те, що у вищих військових закладах освіти незначна увага приділяється практичній спрямованості навчання, в результаті чого курсанти не мають можливості спробувати самостійно приймати рішення щодо застосування того чи іншого технічного засобу прикордонного контролю, навчитися з ними працювати та за їх допомогою виявляти підробки в документах, схованки в транспортних засобах та ретельно оглядати важкодоступні місця в транспортних засобах і вантажах, а також за результатами їх застосування  приймати рішення щодо пропуску через державний кордон.

Результати аналізу літературних джерел свідчать, що питання підготовки майбутніх офіцерів до виконання службових завдань,  підготовки курсантів до застосування набутих в навчально-виховному процесі знань, вмінь та навичок на практиці було об’єктом дослідження науковців в галузі психології та педагогіки. Проте виконані раніше дослідження не дають вичерпної відповіді на всі питання, пов’язані з проблемою підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з технічними засобами прикордонного контролю, зокрема не обґрунтовано педагогічні умови, не розроблена відповідна методика формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з технічними засобами прикордонного контролю. Окрім того, має місце відставання професійної підготовки курсантів від темпів впровадження спеціального обладнання в підрозділах охорони державного кордону. Зазначені аспекти та актуальність проблеми вимагає спеціального дослідження, результатами якого має стати підвищення рівня готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування ТЗПК.