Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Бiленко О.О.

Експертна система дIагностування Підприємства

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

 

В даній статті розглядається метод побудови експертної системи для діагностування стану підприємства що базується на алгоритмі розпізнавання по найменшій відстані між точками.

Ключові слова: експертна система, діагностика підприємства, алгоритм розпізнавання по найменшій відстані між точками

This article examines the methods of developing enterprise diagnostic expert systems based on foundations of Shortest-Distance Recognition Algorithm.

Key words: expert system, the development of, enterprise diagnostic, Shortest-Distance Recognition Algorithm.

В сучасних умовах господарювання відбуваються достатньо швидкі зміни економічних умов, що призводить до відповідних змін виробничо-економічних ситуацій. Ці зміни значно впливають на стан підприємств. Тому подібні ситуації повинні постійно тримати під контролем керівники фірм, швидко приймати відповідальні (раціональні) рішення і корегувати господарчу діяльність підприємства. Від їх рішення залежить не тільки успішність функціонування, а й подальша доля підприємства у цілому

Фундаментом розробки, обґрунтування проектів управлінських рішень та адаптації підприємства до динамічного ринкового середовища є результати діагностичних досліджень. Саме тому, для досягнення мети якісного управління необхідна ефективна діагностика стану підприємства.

 Мета діагностики підприємства – виявити і дати кількісну оцінку внутрішніх резервів, попередити втрати і невиробничі витрати, отримати максимальний прибуток. Діагностика повинна виступати як обґрунтована та достовірна процедура, від якої залежить подальший напрям дій суб’єкта господарювання[2].

Задачі діагностики підприємства актуальні, різноманітні та складні. Сучасний економічний розвиток потребує створення нових технологій, методів та підходів діагностики, які дозволять оперативно реагувати на зміни як зовнішнього, так і внутрішнього середовища підприємства.

Система діагностування повинна уособлювати досвід експертів з діагностування підприємств, накопичувати знання про методи діагностики і моделювати поведінку підприємства, на основі аналітично обробленої достовірної інформації що надається менеджеру. Тому доцільною і актуальною є розробка експертних систем діагностики підприємства. Їх особливість полягає в тому, що вони дають можливість накопичення бази знань з питань діагностики, розширення та доповнення її. Розробка експертної системи діагностики підприємства значно спрощує процес діагностування і прийняття управлінських рішень.

Експертна система – це набір програм, що виконує функції експерта при вирішенні завдань з певної предметної області. Експертні системи видають поради, проводять аналіз, дають консультації, ставлять діагноз. Практичне застосування експертних систем на підприємствах сприяє ефективності роботи та підвищенню кваліфікації фахівців[3].

Для побудови експертної системи діагностування стану підприємства було обрано алгоритм розпізнавання.    

Стан любої виробничо-економічної системи характеризується множиною ознак (параметрів), які її визначають. Наприклад, вона може бути охарактеризована кількістю і якістю продукції і іншими показниками, наприклад собівартістю и т.д.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>