Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 517.518.2

Зайцев В. Г., Михайленко О.О.

АНАЛІЗ  ЕЛЕКТРОННОЇ  КОМЕРЦІЇ  З ВИКОРИСТАННЯМ

МЕТОДІВ  ВЕКТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

Україна Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара,

 

This work is about analytics and optimization of e-commerce economical indicators. During the work we proved that problem is the problem of linear vector optimization and suggested an solving algorithm.

Keywords: e-commerce, online shop, search engine promotion, vector optimization, Pareto frontier based method, web.

В данній роботі розглянуті питання аналізу та оптимізації економічних показників засобів електронної комерції. Було обґрунтовано зведення задачі до задачі лінійної векторної оптимізації, запропоновано алгоритм вирішення

Ключові слова: електронна комерція, інтернет-магазин, пошукове просунення, векторна оптимізація, метод межі Парето, web.

Економічний спад став серйозним драйвером розвитку ринку електронної комерції в усьому світі. Традиційний бізнес виробничих і торгових компаній зіткнувся з серйозними труднощами в період безпрецедентної за останні роки економічної нестабільності. Тому до «електронним» ініціативам цих компаній зараз прикута підвищена увага, як з боку керівництва, так і споживачів. Перші у всіх своїх діях прагнуть до максимального зниження витрат, тоді як останні перейшли в стан жорсткої економії і змушені дуже скрупульозно планувати особисті витрати на кілька місяців вперед. Яка при цьому роль електронної комерції? Переваги виходять далеко за межі постулату про те, що продажі онлайн вимагають менше витрат, ніж через традиційні (офлайнові) канали. З урахуванням динаміки розвитку телекомунікаційного сектора, зростання кількості користувачів мережі Інтернет та інтенсифікації «включення» інтерактивних технологій в повсякденне життя сучасних людей, електронна комерція стає ефективним доповненням традиційних каналів просування товарів і послуг. І це виводить взаємодію між виробниками, продавцями та покупцями на принципово новий рівень розвитку.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>