Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 681.3

Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В.

НОВА ТЕХНОЛОГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ НА ОСНОВІ  НЕЙРО - (КРЕАТИВНИХ)  КІБЕРАКМЕОЛОГІЧНИХ СППР

Національний технічний університет України «КПІ»

 

Розглядається проблема використання концепції та принципів нової науки кіберакмеології для удосконалення та інноваційного розвитку людини на основі нейро - кіберакмеологічних СППР.

Ключеві слова: кіберакмеологія, iнновація, СППР

The article is examination a problem use the conception and principle the new science cyberaсmeology for improvement a health people on the base DSS.

Keywords: cyberacmeology, DSS, health.

Авторами проводиться науково-практична дослідницька робота з проблем використання концепції та принципів нової науки кібернетичної акмеології для удосконалення (поліпшення) стану життедіяльності кожної людини за рахунок використання її внутрішніх ресурсів на основі креативних СППР.

Концепція та принципи кіберакмеології полягають у  теоретичному і практичному (прикладному) моделюванню талантів та здібностей Особистості на основі сучасних ІТ (за рахунок методології досягнення акме- точок Людини у різних областях та ситуаціях) та реалізація побудованої моделі на основі філо- і онто- ґенезу. Кіберакмеологія – це: наука про технологічне моделювання розвитку та удосконалення творчої індивідуальності людини (особистості); методологія проектування нових знань стосовно технології досягнення бажаного результату. Принципи кіберакмеології полягають у: структурування власного суб»єктивного досвіду на основі СІТ, формування авто креативності, конструювання внутрішнього світу людини, креативної біхевіористичності особистості; когнітологічної трьохбічності (трьохкреативності) та збалансованості життєдіяльності людини (інтуїція, свідомість, підсвідомість); креативної ресурсності та потенційної енергії і можливостей; моделювання успішної синергетично-креативної особистості; креативності саморозвитку; екологічності та гармонії з довкіллям тощо. Кіберакмеологія – поняття яке вводиться авторами для позначення нового напрямку у дослідженні, аналізі, синтезі та впровадженні нейро-біологічних акме–систем (акме-СППР, акме-АРМ, акме ІС тощо), що базуються на основних принципах таких наук як кібернетика, нейрокібернетика, психологічна кібернетика, акмеологія, синергетика, біхевіоризм, когнітологія, психологія, гештальт-терапія,  нейро-лінгвистичне програмування тощо. Розроблена поліакмова модель особистості за допомогою якої досліджується багато вершинний феномен розвитку та удосконалення творчих можливостей креативної людини. Модель дозволяє будувати та аналізувати рівні архітектоніки людини та досліджувати відповідні до них закони поведінки особистості.

Розглядаються: ресурсний або потенційний рівень людини та відповідний до нього закон «чисто» потенційності або закон єдиного; фізичний і фізіологічний рівень або рівень вибору та відповідний закон  призначення; особистностний рівень або рівень розквіту та закон причин і наслідків; міжособистностний рівень або рівень комунікабельності та закон віддавання – отримання; професійний рівень або рівень акме- та закон прагнення і бажання; креативний рівень або рівень творчості та закон мультирезультативності; духовний рівень та закон економії зусиль. Розроблена архітектура кіберакмеологічної інформаційної системи (ІС)  для дослідження філо- та онто- ґенезу особистості і видачі рекомендацій та порад людині стосовно удосконалення її творчих властивостей, власного здоров»я та досягнення успіху у житті, а також рекомендацій, методик, шляхів та технологій досягнення мети і антиципативного моделювання майбутнього.