Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 656.225:65.012

Ломотько Д.В., Ковальова О.В.

АНАЛІЗ СТАНУ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ РЕСУРСАМИ

Українська державна академія залізничного транспорту

 

The work is devoted to the urgent question of the empty wagon distribution and rational use of transport on the uncommon points with regard to the technical condition. The main directions of improving the efficiency of transport resources were determined.

Keywords: transport resources, empty wagon, uncommon points.

Робота присвячена актуальному питанню розподілу порожнього вагонопотоку і раціонального використання транспортних засобів на місцях незагального користування з урахуванням їх технічного стану. Встановлено основні напрямки підвищення ефективності використання транспортних ресурсів. 

Ключові слова: транспортні ресурси, порожній вагонопотік, місця незагального користування.

Важливим фактором освоєння зростаючих потреб Укрзалізниці в навантажувальних ресурсах є злагоджена праця підрозділів залізничного транспорту України та промислових підприємств. Вирішенню цієї задачі в значній мірі сприяє впроовадження удосконалених технологій забезпечення підприємств транспортними ресурсами.

Великі затримки та значна кількість пошкоджених вантажних вагонів на під’їзних коліях промислових підприємств ведуть до дефіциту вантажного рухомого складу на мережі залізниць України. Для забезпечення безперебійних вантажоперевезень, стійкої ритмічності навантаження, в умовах позитивної динаміки зростання вантажопотоків, потребується наявність справного та якісного парку вантажних вагонів, а особливо найбільш раціонального розподілу транспортних ресурсів.

Згідно даним Державної адміністрації залізничного транспорту України в поточному році з робочого парку вантажних вагонів буде виведено з експлуатації понад дванадцять тисяч одиниць. При цьому значну частину (63%) складають піввагони в кількості майже вісім тисяч одиниць, що в свою чергу скоротить вантажний парк вагонів Укрзалізниці на 10%. Крім цього ступень зносу вантажного вагонного парку на теперешній час оцінено на рівні 80%. Тому постає проблема раціонального розподілу навантажувальних ресурсів (особливо піввагонів) в умовах перспективного зростання обсягу вантажних перевезень і зменшення та погіршення технічного стану рухомого складу.

В той же час, разом з об’єктивними причинами є суб’єктивні фактори затримки вагонів в зоні відповідальності підприємств. Деякі вантажовласники одержують економію коштів на зберіганні вантажів, за рахунок використання рухомого складу як складських приміщень для зберігання вантажу. При цьому вагони використовуються нераціонально що призводить до їх дефіциту.

У зв’язку з гострою нестачею навантажувальних ресурсів, за умови збільшення обсягів вантажопереробки та застарілого стану рухомого складу виникає необхідність комплексного вивчення та узагальнення технології роботи вантажних станцій з оптимального розподілу порожнього вагонопотоку і раціонального використання транспортних засобів. Особливого значення поставлена задача набуває при удосконаленні технології переробки та розподілу вантажних вагонів на місцях незагального користування.

Основними напрямками підвищення ефективності використання транспортних ресурсів є скорочення дефіциту рухомого складу забезпечення безперервного навантаження, зменшення добових коливань заявок на перевезення і розподіл вантажних вагонів під навантаження з урахуванням їх технічного стану.