Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Бабаліч Ю.С

РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В СФЕРІ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

 

Тези присвячені питанням запровадження концепції маркетингу в розвиток вітчизняного страхового ринку.

Ключові слова: маркетинг, страхування, страхові послуги, стратегія, просування.

В останні роки страховий ринок України за темпами розвитку випереджає інші сектори економіки України. Власники страхових компаній відчули ефективність вкладень у страховий бізнес [1]. Загострення конкуренції на страховому ринку і особливо на його найбільш прибуткових сегментах спричиняє розширення застосування маркетингу підприємствами, які прагнуть до збільшення своєї частки ринку і рівня підвищення конкурентоспроможності страхових послуг.

Страховий маркетинг - це система взаємодії страховика і страхувальни­ка, спрямована на взаємне врахуван­ня інтересів і потреб [2]. Комплекс стра­хового маркетингу, як і маркетингу взагалі, включає проведення маркетингових досліджень, сегментацію і позиціонування щодо їх результатів; розробку нових чи адаптацію існуючих страхових продуктів (послуг) з урахуванням вимог ринку; формування конкурентних цін на страхові продукти; формування ефективної системи збуту страхових продуктів, управління цією системою; здійснення заходів щодо просування страхових продуктів; проведення комунікаційної PR-політики.

Але можна зазначити, що майже всі маркетингові дослідження вітчизняних страхових компаній, як правило, пов’язуються з вирішенням конкретної проблеми, яка постала перед фірмою, або ж пов’язана з прийняттям конкретного управлінського рішення. Більшість керівників українських підприємств не в змозі чітко сформулювати свої інтереси і, відповідно, цілі маркетингових досліджень, які б вони бажали замовити. Тому керівництво залишається незадоволеним результатами досліджень, вважаючи, що можна проводити операції і без фахівців-маркетологів. Це є помилкова думка, оскільки без ретельно розробленої маркетингової стратегії неможливо досягнути бажаних результатів в умовах кризи. Дуже важливою характеристикою маркетингової стратегії за таких умов є її гнучкість, яка дає змогу оптимізувати роботу страхової компанії і отримати найбільшу вигоду.

Важливим елементом побудови маркетингової стратегії є наявність зворотного зв’язку – контролю маркетингових зусиль страховика.

Однією з важливих цілей розробленої маркетингової стратегії страхової компанії є досягнення такого становища, за якого послуги страховика є найпривабливішими для обраного сегменту, ніж послуги конкурентів. Для цього страхова компанія має піклуватися про створення позитивного іміджу і переконати своїх потенційних клієнтів що у неї якісніший продукт, аніж аналогічний у конкурентів. Надзвичайною, в даному випадку, являється правильна побудова рекламної політики страхової компанії.

Завданням страховика в цій ситуації є створення продукту й правильне донесення до цільової аудиторії з метою створення відчуття спорідненості споживача та якості страхових послуг, а відтак і якості життя, обраної споживачем. Необхідно, щоб саме страхувальника, а не страховик вважали маркетингові дії компанії та умови угоди вигідними і привабливими.

Потребує удосконалення система просування страхових послуг. Для стимулювання споживачів можна використовувати такі засоби, як надання безкоштовної

Послуги до основного продукту, що підвищить його привабливість. Одним з варіантів просування може бути надання страхування в пакеті з основною послугою зі знижкою.

Отже, якщо Україна піде шляхом ефективних ринкових перетворень, внаслідок чого можна буде подолати економічну та системну кризи, то в такому разі зможуть вижити і, можливо, вийти в лідери ті компанії, які використовують комплекс маркетингу. В іншому разі на ринку залишаться компанії, які використовували економічну вагу своїх партнерів, а такий стан не може сприяти розвитку страхового маркетингу.

 

Література:

1. Петруня Ю. Є. Маркетинг на ринку послуг// Маркетинг в Україні. – 2004. - №1. – с. 52-55.

2. Макєєва Д. Регіональний маркетинг страхових послуг. // Практический маркетинг. -2000. - № 11.