Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 004 (075.32)

Мартинович В.Є.

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ РОЛЬ У СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Донецького державного університету управління

 

Присвячена актуальним проблемам визначення місця та ролі інформаційної безпеки в системі сучасного менеджменту

Ключові терміни: інформаційна безпека, менеджмент, ризики.

Devoted to actual problems and determine where the role of information security in the modern management

Key terms: information security, management, risks.

Розробка фундаментальних засад теорії та методології інформаційної безпеки як у світової так і у вітчизняної наукової думки знахо­диться доки на початковій стадії. В умовах адміністративно-планової економіки переваж­на більшість підприємств мала державну форму вла­сності та була забезпечена  суспільними адміністративними заходами з питань захисту  господарської діяльності та як її складової інформаційної діяльності. У фундамент цієї системи регулювання було закладено державні інтереси. Порушення інформаційної безпеки відстежувались, визначались та карались  державною системою правоохоронних органів та державною службою безпеки.

За таких умов в межах самих підприємств не було необхідності приді­ляти  пильну увагу визначенню та  забезпеченню своєї  інформаційної безпеки. Поширення ринкових умов господарювання принципійно змінило відношення до інформаційної діяльності, інформаційної безпеки та відповідних ризиків та загроз.

Поширення засад ринкової економіки, глибина та напруга світової фінансової кризи змінює роль та місце визначення та управління інформаційної безпекою у сучасності на перспективу. Ці питання стоять поряд з такими  пріоритетними процесами  як формування засад ефективного менеджменту та маркетингу, забезпечення конкурентоспроможності, розробка та впровадження кадрової політики та інше. Перелічені напрями діяльності підприємств, галузей, державних та місцевих органів влади  прямо та зворотно залежать від якості інформаційної безпеки.

Різноманітні  інтереси до широкого кола питань  інформаційної безпеки з боку науковців та фахівців підкреслює актуальність та проблемність сучасного   розвитку  господарської діяльності та поширює розуміння науково-технічного прогресу у напрямах глобалізації інформаційної діяльності, перспектив зростання інформаційних ринків та їх впливовості на загальне підприємницьке середовище,  активізації використання інформаційних мереж, удосконалення інформаційної культури та інше.

Дослідження  категорії інформаційної безпеки відповідає потребам часу, носить міждисциплінарний та міжгалузевий характер. Таке розуміння значною мірою дозволяє формувати новітні напрями наукових досліджень з питань удосконалення інформаційної діяльності, ефективності інформатизації, регулювання інформаційного ринку, поширення засад науково-технічної політики та інше [1].

Слід рекомендувати поширювати у  дослідженнях даного напряму використання системи знань не лише новітніх інформаційних наукових напрямів, а і таких класичних  наук як філософія, культурологія, соціологія, політологія, математика, фізика, економіка. Наявність систематизованих знань з перелічених питань повинно сформувати наукові ідеї, теорії, концепції, закономірностей, гіпотез, базових категорій, визначити новітні та окреслити дію існуючих законів.

 

Література

  1. Економічна безпека підприємств, організацій та установ: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / [В.Л.Ортинський, І.С.Керницький, З.Б.Живко та ін.]; - К.: Правова єдність, 2009. – 544 с.