Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Нікітюк В. В.

ВИДОВИЙ СКЛАД І ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЇ ГІДРОБІОНТІВ РІЧКИ СЕРНА

Волинський національний університет імені Лесі Українки

 

This work investigates the establishment of species composition of hydrobionts the river Serna. On the basis of information on species composition of hydrobionts we received the data for their distribution and population.

Keywords: hydrobionts, the index dominance, the index distribution.

Дана робота досліджує встановлення видового складу гідробіонтів річки Серна. На основі відомостей щодо видового складу гідробіонтів отримали розрахунки щодо їх поширення та чисельності.

Ключові слова: гідробіонти, індекс домінування, індекс поширення.

На сьогодні видовий склад гідробіонтів досліджений у великих водоймах. В той же час для малих і середніх річок ці дані практично відсутні.

Отже, актуальність дослідження обумовлена необхідністю встановлення основних закономірностей формування та динаміки гідробіонтів річки Серни. На особливу увагу заслуговують питання оцінки впливу гідробіологічних чинників на стан і динаміку якості води, інтенсивність процесів самоочищення річки Серни.

Методологічною основою роботи є теоретичні положення таких науковців, як Плавильщиков Н. Н. (1994), Римський-Корсаков М. Н. (2002), Мамаев Б. М (1972)., Яцик А. В. (1991), Фурдуй Р. С. (1997),. При виконанні поставлених завдань аналізувались результати досліджень регіонального характеру, зокрема Мольчака Я. О. (1999), Фесюка В. О. (2007), Лазарука В. А (1999).

Метою роботи було визначення особливостей видового складу гідробіонтів річки Серни, їх чисельності та поширення.

Матеріалом для написання роботи були власні збори, проведені влітку 2010 року в басейні річки Серна, яка несе свої води по території Локачинського, Луцького та Рожищенського районів Волинської області [2]. Було зібрано 18 проб, досліджено 324 гідробіонтів.

Фіксацію матеріалу здійснювали 70° спиртом, обробку матеріалів - за допомогою бінокулярного мікроскопу МБС-10. Для дослідження використовувалися спорядження у вигляді сачка та різних банок, пінцети [4].

В результаті проведених досліджень було встановлено, що у річці Серна мешкає 31 вид гідробіонтів, які належать до 4 типів, 7 класів, 20 родин. Серед зареєстрованих видів найчастіше зустрічаються Sigara striata (91 особин), Gammarus sp. (27 особин), Gyrinus marinus (22 особини). Рідко при досліджені зустрічалися  Hiocoris cimicoides (1 особина), Odonata (1 особина), Heliplus fluviatilis (1 особина).

Масовим видом (ІД>20%) є Sigara striata; чисельними (ІД - 5%-20%) - Lymnaea truncatula, Planorbarius corneus, Gammarus sp., Gyrinus marinus, Carassius carassius. В свою чергу не чисельними видами (ІД – 1%-5%) є Piscicola geometra, Lymnaea stagnalis, Planorbis planorbis, Pisidium amnicum, Notonecta glauca, Ephemera vulgata, Perlodidae, Coenagrion pulchellum, Nera cinerea, Hydrometra stagnorum, Helodes, Hydrophilus caraboides, Hydrous aterrimus, Sialis lutaria, Culex pipiens, Odagmia ornate, а рідкісні (ІД<1%) – Oligochaeta, Glossiphonia complanata, Asellus aguaticus, Hiocoris cimicoides, Odonata, Aeschna grandisHeliplus fluviatilis, Dytiscus marginalis, Simulium galeralum.

Поширеними видами (ІП>20%) є Lymnaea stagnalis, Lymnaea truncatula, Planorbarius corneus, Planorbis planorbis, Gammarus sp., Hydrometra stagnorum, Culex pipiens. До розповсюджених (ІП-10%-20%) видів належать Pisidium amnicum, Asellus aguaticus, Notonecta glauca, Ephemera vulgata, Perlodidae, Coenagrion pulchellum, Dytiscus marginalis, Helodes, Gyrinus marinus, Hydrophilus caraboides, Hydrous aterrimus, Sialis lutaria, Carassius carassius. Представниками не поширених видів (ІП<10%) є Oligochaeta, Glossiphonia complanata, Planorbarius corneus, Hiocoris cimicoides, Odonata, Aeschna grandis, Nera cinerea, Heliplus fluviatilis, Simulium galeralum, Odagmia ornate. До локальних видів (ІП<1%) відносять Sigara striata.

Отримані відомості щодо видового складу гідробіонтів дозволяють проводити розрахунки щодо їх поширення та чисельності. Матеріали роботи можуть бути використані для дослідження біоіндикації якості води.

 

Література:

1. Лазарук В. А. Синi очi Волинi: Краєзнавчий нарис. / В. А. Лазарук - Львiв: Каменяр, 1999. - 95с.

2. Мамаев Б. М. Определитель насекомых по личинкам. Пособие для учителей. / Б. М. Мамаев - М. : Просвещение, 1972. – 400 с.

3. Мольчак Я. О. Річки Волині. / Я. О. Мольчак , Р. В. Мігас - Луцьк: Надстир’я, 1999. - 176 с.

4. Мольчак Я. О. , Фесюк В. О. Екологічний аналіз хімічного забруднення поверхневих водних об’єктів міст північно-західної України/ Я. О. Мольчак, В. О. Фесюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. пр. / Волин. Нац. ун-т імені Лесі Українки; гол. ред. - Луцьк, 2007. - № 4.- с. 74-81

5. Плавильщиков Н. Н. Определитель насекомых: Краткий определитель наиболее распространенных насекомых европейской части России. / Н. Н. Плавильщиков - М. : Топикал, 1994. – 544 с.

6. Мольчак Я. О. , Фесюк В. О. Екологічний аналіз хімічного забруднення поверхневих водних об’єктів міст північно-західної України/ Я. О. Мольчак, В. О. Фесюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. пр. / Волин. Нац. ун-т імені Лесі Українки; гол. ред. - Луцьк, 2007. - № 4.- с. 74-81

7. Римський-Корсаков М. Н. Зоологические экскурсии. / Б. Е. Райков, М. Н. Римський-Корсаков  – М. : Цитадель-тейд, 2002. – 640 с.

8. Яцик А. В. Малі річки України. Довідник. / А. В. Яцик. - К. : Урожай, 1991.- 294 с.