Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Чернявський А.С.

дослідження тенденцій формування систем управління якістю в будівельно-інжинірингових холдингах

Технічний центр діагностики та експертизи

 

This report is about quality management systems forming trends. Issues of development and implementation of QMS in Sweden, as well as possibilities of adaptation of such innovations by Ukrainian companies are studied. Also it was made an attempt to define terms “construction” and “engineering” taking into account Ukrainian normative base and international practice.

Keywords: construction, engineering, Sweden, quality management

Цей доклад про тенденції в формуванні систем управління якістю. Досліджуються питання розроблення та впровадження СУЯ в Швеції, а також можливості застосування подібних інновацій українськими компаніями. Також зроблена спроба визначити терміни «будівництво» та «інжиніринг» з урахуванням української нормативної бази та міжнародної практики.

Ключові слова: будівництво, інжиніринг, Швеція, управління якістю

1. Визначення термінів «будівництво» та «інжиніринг» в науково-технічній та нормативній літературі.

В українській нормативній базі співіснує декілька визначень поняття «будівництво», які мають загальний характер або відносяться  до конкретної галузі (табл. 1).

В базовому документі із ліцензування [2] будівництво визначається як:

- будівельні та монтажні роботи;

- монтаж інженерних мереж;

- будівництво транспортних споруд.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>