Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Співак В.В.

ФАКТОРИ  ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Хмельницький національний університет

 

In lectures investigational basic factors of forming of skilled management and the basic indexes of efficiency of skilled management of industrial enterprises are certain.

Keywords: efficiency, skilled management, indexes, factors

У доповіді досліджені основні фактори формування кадрового менеджменту та визначені основні його показники ефективності.

Ключові слова: ефективність, кадровий менеджмент, показники, фактори.

Вступ. Формування кадрового менеджменту підприємства являє собою складний і довготривалий процес набуття й використання навичок, знань і умінь, який охоплює собою відповідне навчання, набуття практичних навичок і конкретне їх цільове використання в певних умовах.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Питання підвищення ефективності кадрового менеджменту знаходиться у центрі уваги широкого кола науковців та практиків. Даною проблемою займалися такі відомі вчені, як: В.В. Близнюк, Н.В. Осадча, О.С. Мороз, О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Ф.І. Хміль.

На думку О.С.  Мороза, оцінку ефективності управлінської праці доцільно здійснювати через показники що характеризують процес делегування повноважень та завдань. О.Є. Кузьмін та О.Г. Мельник розрізняють економічну, соціальну та організаційну ефективність кадрового менеджменту.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>